Sociaal zekerheidsrecht

Wat doen wij bij Sociaal zekerheidsrecht?

Wij helpen u bij conflicten met de overheid. Met name treedt Prisma Advocaten op voor mensen in kwesties betreffende WIA(/WAO)-uitkeringen, Ziektewet uitkeringen.

Hebt u een geschil met de overheid over de toekenning en/of intrekking van uw uitkeringen? Of bent u het oneens over de hoogte van uw uitkering of toeslag? Iedereen krijgt op enig moment te maken met het sociale zekerheidsrecht of sociale voorzieningen als een WW-uitkering, WIA(/WAO)-uitkeringen, Ziektewet uitkeringen en WWB(bijstands)-uitkeringen. Wij weten dat dit soort zaken vaak een grote invloed hebben op uw financiële situatie. Het team van sociale zekerheidsspecialisten van Prisma Advocaten helpt en adviseert u bij conflicten met de (semi-)overheid. Snelheid, kwaliteit, en professionaliteit zijn de kernwaarden die in onze aanpak centraal staan.

Onze expertise op het gebied van het sociale zekerheidsrecht
Prisma advocaten heeft veel expertise in huis op het gebied van het sociale zekerheidsrecht. Onze specialisten hebben uitgebreide kennis van de complexe wetten, richtlijnen en verdragen. Zij weten precies hoe u succesvol bezwaar kunt maken tegen de beslissing van het UWV, de gemeente, of een andere overheidsinstantie. Wij beantwoorden graag uw vragen over bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidswet (WAO). Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Bij Prisma Advocaten is het eerste gesprek kosteloos.

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zaken die onder meer betrekking hebben op:

  • Uitkeringen bij werkloosheid
    (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK)
  • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte
    (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)
  • AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw)
  • Toeslagen op grond van de Toeslagenwet
  • Voorzieningen voor gehandicapten
  • Studiefinanciering

Wij staan u bij

Onze gedreven en gekwalificeerde medewerkers helpen u graag bij uw vraag. Stuur gerust een mailtje.