Bankbeslag door deurwaarder beperkt

Bij het leggen van beslag op een inkomen zal de deurwaarder rekening moeten houden met de beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet zorgt er voor dat een schuldenaar altijd een bestaansminimum overhoudt.

bankbeslag

De toepassing van een beslagvrije voet kan worden omzeild door beslag te leggen op het banksaldo van een schuldenaar; uiteraard precies op het moment waarop hij zijn volledige netto inkomen ontvangt. Hiervoor geldt namelijk geen beslagvrije voet. Dit kan onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid opleveren. Het doel van de wetgever – namelijk het behouden van een bestaansminimum – wordt hiermee ontlopen.

Wanneer de beslaglegger op deze wijze gebruik maakt van een bankbeslag, kan de schuldenaar een executiegeschil starten. In zo’n kort geding procedure moet de schuldenaar aantonen dat er beslag is gelegd op zijn enige inkomensbron. Dit werpt voor de schuldenaar een drempel. De bijstand van een advocaat is namelijk verplicht (als eisende partij in een kort geding). Wanneer de schuldenaar voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, is de financiële drempel (de kosten voor een procedure) wel een stuk lager.

Kan een schuldenaar ook langs een andere weg zo’n bankbeslag of serie bankbeslagen tegenhouden? Als een deurwaarder in de uitvoering van zijn functie bewust de beslagvrije voet omzeilt, dan handelt hij tuchtrechtelijk laakbaar. Tot voor kort leek het echter weinig zin te hebben om hiervoor te klagen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.

Het Hof Amsterdam heeft namelijk op 15 november 2016 een gerechtsdeurwaarder een berisping opgelegd. De schuldenaar had alle informatie verstrekt die nodig is om de beslagvrije voet te berekenen. De schuldenaar had ook uitdrukkelijk verzocht om de beslagvrije voet toe te passen. Desondanks hield de deurwaarder hiermee geen rekening bij het leggen van het bankbeslag.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een ingrijpend bankbeslag, kunt u dus bij de deurwaarder verzoeken om alsnog de beslagvrije voet toe te passen.  Indien u hierover in discussie raakt met de deurwaarder, kunt u contact opnemen met één van onze advocaten verbintenissenrecht.