Dronken op de fiets: raak ik mijn rijbewijs kwijt?

Een interessante vraag werd mij gesteld in het Hemelvaart weekend. Actueel ook aangezien men met het afgelopen mooie weer graag een biertje of wijntje drinkt. Want hoe zit het nu eigenlijk? Mag ik dronken op de fiets rijden of dronken over straat lopen? En wat zijn de consequenties?

Door Chantal van der Poel

Iedereen weet dat onder invloed van alcohol geen motorvoertuig mag worden bestuurd. Dit geldt ook voor snorfietsen, brommers en elektrische fietsen. Na de gezellige BBQ waarbij menig wijntje of biertje is gedronken wordt dus lopend of op de fiets naar huis gegaan.

U mag echter niet fietsen als u onder invloed van alcohol (hoger dan 0,5 promille) bent. U kunt namelijk gevaar voor anderen veroorzaken door gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. Dit verbod vloeit voort uit de Wegenverkeerswet. Hier is namelijk bepaald dat het verboden is een “voertuig” onder invloed van alcohol te besturen; hieronder valt ook een fiets. Er wordt namelijk gesproken over een voertuig en niet expliciet over een motorvoertuig.

Mocht u vervolgens worden aangehouden door de politie dan kan uw rijbewijs niet worden ingenomen. Wel is het mogelijk dat u een bekeuring krijgt als u gevaarlijk en/of hinderlijk rijgedrag heeft vertoond. Ook zou u voor enkele uren een rijverbod voor de auto kunnen krijgen. De ervaring is wel dat door de politie geen prioriteit wordt gegeven aan het bekeuren van mensen die beschonken op de fiets zitten. Mocht er sprake zijn van ernstig gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag dan is die kans natuurlijk groter.

Als u evenwel in beschonken toestand over straat loopt is er geen sprake van het besturen van een voertuig. U bent desondanks toch in overtreding. Dit vloeit voort uit het wetboek van Strafrecht. Artikel 453 Sr zegt namelijk dat het verboden is om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg te bevinden. Maar ook hier is de ervaring dat de politie u niet zomaar zal aanhouden of bekeuren, tenzij er sprake is van overlast. Is dat het geval dan zal de politie in de meeste gevallen een boete geven of iemand in een cel zijn of haar roes laten uitslapen.

Conclusie is dan ook dat iemand na het nuttigen van genoeg alcohol maar moeilijk op eigen kracht zonder zich strafbaar te gedragen terug thuis kan komen. Echter, de kans dat iemand wordt bekeurd of aangehouden is klein als iemand zich voor de rest aan de verkeersregels houdt en geen overlast veroorzaakt.