Letselschade: hoe wordt een dossier behandeld?

Het is ingrijpend om slachtoffer te worden van een ongeval waarbij u lichamelijke verwondingen oploopt. Tot overmaat van ramp is het nadien nog ingewikkeld om uw schade vergoed te krijgen. Het schaderegelingsproces kan soms ingewikkeld zijn en kan lang duren.

In deze blog worden de drie fasen van een letselschadedossier uiteengezet om zo een algemene indruk te geven van de behandeling van een letselschadedossier.

Door mw. mr. Ü.D. Çolak

 

Fase 1

De eerste fase: de beoordeling van de aansprakelijkheid en het vaststellen van de aansprakelijkheid. Eerst zal dus moeten worden vastgesteld of een ander aansprakelijk is voor de schade die u heeft geleden. Dit kan al discussie opleveren. Welke partij heeft er een fout gemaakt? Is er sprake van eigen schuld?

Er zal worden onderzocht hoe het ongeval is ontstaan en wat er in de schadeformulieren staat. Ook kunnen getuigen en/of de politie worden benaderd. Alleen als de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) vaststaat, kan uw schade worden vergoedt. Uiteraard moet de schade dan wel in verband staan met het ongeval.

 Fase 2

Uw schade wordt in deze fase geïnventariseerd. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend kunt u vragen om een voorschot op de schade; dit is zeker relevant wanneer u als gevolg van het ongeval inkomensverlies lijdt. Zowel dit soort materiële schade als geleden pijn en ongemak (smartengeld) komen voor vergoeding in aanmerking.

Onze tip is dat u de gemaakte kosten zoveel mogelijk probeert bij te houden. Dus bonnetjes, nota’s, facturen, foto’s en dergelijke niet weggooien. Wat ook kan helpen (voor uzelf, maar ook voor ons en de tegenpartij) is dat u een soort logboek of dagboek bijhoudt. Zo kunt u stap voor stap noteren welke artsen u heeft bezocht en welke kosten u heeft moeten maken.

Fase 3

In de derde en laatste fase wordt het dossier afgewikkeld: uw uiteindelijk vastgestelde schade wordt in deze fase vergoed. Dit wordt ook wel een eindregeling genoemd. Wij maken dan ook afspraken met de aansprakelijke partij over de vergoeding van de advocaatkosten.

Onze medisch adviseur

Wij zullen zelf ook een adviseur inschakelen die uw medische situatie zal beoordelen. Hiervoor dient u natuurlijk wel schriftelijke toestemming te geven (door middel van een medische machtiging). Onze medisch adviseur kan ons adviseren over de gevolgen van het letsel, of er een specialistisch onderzoek nodig is en of er sprake is van blijvend letsel.

Kosten van rechtsbijstand

De kosten van de advocaat is een punt waar vaak vragen over worden gesteld en waar soms onduidelijkheid over bestaat. Als de aansprakelijkheid vaststaat worden de redelijke kosten in beginsel voldaan door de aansprakelijke verzekeraar, omdat die kosten ook deel uitmaken van uw schade.

Heeft u vragen? Stel ze gerust! U kunt contact opnemen met onze afdeling letselschade.