mr. C.A.E. van der Poel

van der poel

Chantal van der Poel heeft in 2012 haar studie Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij een gemeente en een advocatenkantoor als juridisch medewerker, waarna zij in 2013 de overstap heeft gemaakt naar de advocatuur.

Chantal is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, personen- en familierecht en verbintenissenrecht. Bij onder andere kwesties op die gebieden kan zij u helpen, uiteraard met verstand van zaken op juridisch gebied. Als advocaat vindt zij het echter zeker zo belangrijk midden in de maatschappij te staan, om de vragen van mensen in het juiste kader te kunnen plaatsen en zichzelf ook in te kunnen leven in diegene die tegenover haar zit. Geen moeilijke taal als u daar niet op zit te wachten. Elkaar begrijpen is in dit vak van groot belang. Werken naar een oplossing in plaats van denken in problemen is een werkwijze die zij nastreeft.

Naast haar werk als advocaat is Chantal ook als gastdocent op oproepbasis werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs