Prisma voor particulieren

Prisma-Particulieren

Soms loopt het leven niet zoals u wenst. U heeft een conflict met een specifiek persoon, veroorzaakte schade of u heeft een conflict over een verbouwing. In sommige gevallen is juridische bijstand noodzakelijk…

 

Familierecht

U heeft een geschil met een partner of familielid en komt er in een gewoon overleg niet meer uit. Ook kan de complexiteit van uw leven (kinderen, een bedrijf, specifieke eigendommen) het nodig achten dat u onze hulp inroept.

Boosheid en emotie zijn niet de juiste ingrediënten om conflicten tot een aanvaardbaar einde te brengen. Wij dienen uw belang en zoeken naar de best mogelijk oplossing. Dit doen we snel en toegewijd.

U kunt bij Prisma Advocaten terecht voor bemiddeling in zaken als: scheiding, het verbreken van samenwoning of bemiddeling van verdeling van woning, spullen en schulden. Ook kunt u ons alimentatievraagstukken, problemen met omgang met en gezag over uw kinderen of algehele omgangsproblemen voorleggen.

 

Erfrecht

Erfrecht kan gepaard gaan met verschillende emoties. Vaak moeten er na een overlijden veel praktische zaken geregeld worden. Prisma Advocaten kan u een groot deel van deze zaken uit handen nemen.

Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren bij het opstellen van testamenten en de afwikkeling van de nalatenschap. Ook kunnen wij optreden bij conflicten tussen erfgenamen. Boosheid en emoties zijn niet de juiste ingrediënten om conflicten tot een aanvaardbaar einde te brengen.  Wij dienen uw belang en zoeken naar de beste oplossing.

Uiteraard houden wij daarbij altijd oog voor de fiscale en civielrechtelijke gevolgen.

 

Strafrecht

Prisma Advocaten treedt op als u problemen heeft met justitie of als u slachtoffer bent van geweld of een misdrijf. Binnen onze praktijk kijken we terug op jaren bijstand in strafzaken voor de meest uiteenlopende gevallen. Prisma Advocaten staat ook minderjarigen bij in strafzaken.

U bent verdachte

Als u verdachte bent in een strafzaak, is het raadzaam u bij te laten staan door advocaten die ervaring hebben op dit terrein. U krijgt te maken met een complexe wereld.
Als u gedagvaard bent voor de Rechtbank of het Gerechtshof vanwege een strafbaar feit, u wordt verdacht van een strafbaar feit, uw rijbewijs is ingevorderd, of u heeft problemen met uw partner of uw kinderen, klop dan aan bij ons. We helpen u met het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat.

U bent slachtoffer

Voor veel mensen is het ongewild slachtoffer worden van geweld of een misdaad een traumatische ervaring. Het berechten van een dader, erkenning van het probleem en genoegdoening (bijvoorbeeld in de vorm van een financiële schadevergoeding) maken situaties meer dragelijk.

Prisma Advocaten staat slachtoffers bij. We zorgen zo goed mogelijk dat u de draad weer kunt oppakken. Soms door direct en adequaat te handelen en soms met behulp van andere professionele instanties.

 

Belastingrecht

Prisma Advocaten kan u bijstaan bij problemen met de fiscus. Waar mogelijk wordt er de voorkeur aan gegeven om dit in goed overleg met de Belastingdienst te doen. Maar indien nodig wordt geprocedeerd om uw recht te halen.

 

Rechtsbijstand op toevoegingsbasis

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt een beroep doen op gefinancierde rechtshulp. We maken geen onderscheid in cliënten die ons volledig betalen, of gebruik kunnen maken van (door de overheid) gefinancierde rechtsbijstand.

Bij ons optreden als pro deo advocaat betaalt de overheid de rechtshulp waarop u recht heeft. Om voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking te komen hoeft u niets te doen. Wij vragen u of u hiervoor in aanmerking wilt komen.