Fiscaal recht

Prisma Advocaten kan u bijstaan bij problemen met de fiscus. Waar mogelijk wordt er de voorkeur aan gegeven om dit in goed overleg met de Belastingdienst te doen. Maar indien nodig wordt geprocedeerd om uw recht te halen.

Bij de belastingrechter
Een belastingplichtige kan zelfstandig bij de rechtbank en het gerechtshof optreden om zijn zaak te bepleiten. Vaak wordt dit gedaan door uw accountant of belastingadviseur.  Zij zijn immers uw vaste adviseur en om die reden goed bekend met de feiten en de fiscale gevolgen. Toch kan het verstandig zijn om in een fiscale procedure een fiscaal (procesrecht) advocaat in te schakelen. Hij is immers gewend om procedures bij de belastingrechter te voeren en is bekend met de ins en outs in geval van een rechtszaak.  Tenslotte is met name de bewijslast in fiscale procedures vaak van cruciaal belang voor u.  De Belastingdienst is daar meestal toe gehouden en waar nodig moet voorkomen worden dat een situatie zal ontstaan waarbij de bewijslast wordt omgekeerd en u aan zet bent om uw standpunt te bewijzen.

Wij staan u bij

Onze gedreven en gekwalificeerde medewerkers helpen u graag bij uw vraag. Stuur gerust een mailtje.