Strafrecht / jeugdstrafrecht

Wat doen wij bij Strafrecht?

Hoewel de advocatuur veel meer problemen beslaat, is een strafrechtelijke kwestie veelal het meest ingrijpend voor een particulier of onderneming.

Wordt u verdacht van een strafbaar feit, of is uw rijbewijs ingenomen? Op het moment dat u als verdachte wordt geconfronteerd met politie en justitie is het verstandig direct contact op te nemen met een strafrechtspecialist. Die kan u vertellen wat u als verdachte te wachten staat en geeft advies met betrekking tot eventuele vervolgstappen welke door politie en justitie worden bewandeld. De strafrechtspecialisten van Prisma Advocaten staan iedereen bij die in aanraking met politie en justitie komt. Dit betekent dat zowel particulieren als bedrijven, verdachten, getuigen en slachtoffers bij ons terecht kunnen voor deskundig strafrechtelijk advies.

Onze expertise op het gebied van strafrecht
Prisma Advocaten heeft de nodige kennis in huis op het gebied van strafrecht. Wij kunnen u van deskundig advies voorzien, handelen snel en blijven altijd professioneel. Hierdoor bent u verzekerd van de beste verdediging. Een strafrechtadvocaat is een vertrouwenspersoon: als behartiger van uw belangen lichten wij u in over wat u kunt verwachten. Tegelijkertijd gaan wij voor u op zoek naar ontlastend materiaal dat uw verdediging kan versterken en onderbouwen. Naast het “algemeen strafrecht” waaronder zaken als verkeersdelicten, diefstal en fraude vallen, kunt u ons ook inschakelen voor zaken die vallen onder het financieel-economisch strafrecht en het fiscaal strafrecht.

Jeugdstrafrecht vormt een apart onderdeel van het strafrecht. Jeugdigen die voor de kinderrechter moeten verschijnen hebben steeds recht op de bijstand van een daartoe gespecialiseerde advocaat.  Voor zover een minderjarige nog geen advocaat heeft ingeschakeld wordt door de rechtbank een advocaat voor bijstand aan de jeugdige verdachte aangewezen. Prisma Advocaten heeft de specialisatie om jeugdige verdachten in een strafzaak bij te staan.

Prisma Advocaten kan u op de volgende strafrechtelijke gebieden adviseren en bijstaan:

 • Verkeersdelicten (o.a. dood door schuld, rijden onder invloed, invordering rijbewijs)
 • Fraude (o.a. uitkeringsfraude, bijstandsfraude, belastingfraude, oplichting)
 • Geweldsdelicten (o.a. mishandeling, openlijk geweld, moord en doodslag)
 • Diefstal (o.a. winkeldiefstal, zakkenrollen, inbraak)
 • Drugsdelicten (o.a. hennepteelt, handel in harddrugs)
 • Zedendelicten (o.a. ontucht, verkrachting, vrouwenhandel)
 • Milieudelicten (o.a. lozen van gif, stropen van dieren, illegale asbestverwijdering)
 • Fiscale delicten (o.a. belasting ontduiken, opzettelijk onjuiste informatie verschaffen)
 • Economische delicten (o.a. valsheid in geschrifte, witwassen, fraude bij faillissement)
 • Wapendelicten (o.a. verboden wapenbezit, wapenhandel, gebruik van wapens)
 • Levensdelicten (o.a. moord, euthanasie door onbevoegde, doodslag)

 

Wij staan u bij

Onze gedreven en gekwalificeerde medewerkers helpen u graag bij uw vraag. Stuur gerust een mailtje.