Vermogensrecht / verbintenissenrecht

Binnen dit rechtsgebied valt de advisering over overeenkomsten, in de ruimste zin des woords. U kunt daarbij met name, doch niet uitsluitend, denken aan:

  • de koop en verkoop van vastgoed;
  • geschillen rond eigendom van roerende en onroerende zaken;
  • kwesties rond het verlenen van diensten (opdrachtovereenkomsten);
  • schadevorderingen als gevolg van het niet-nakomen van een overeenkomst.

De specialisten van Prisma kunnen u een gedegen advies geven en zo nodig bijstaan in een procedure.

 

Wij staan u bij

Onze gedreven en gekwalificeerde medewerkers helpen u graag bij uw vraag. Stuur gerust een mailtje.