Uitbreiding van rechten voor slachtoffers van strafbare feiten

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de wet. Deze aanpassing zorgt er voor dat slachtoffers van strafbare feiten meer rechten krijgen. Wat houdt deze aanpassing precies in?

Strafrecht - Jeugdstrafrecht

Slachtoffers behoren vanaf het moment dat zij aangifte doen alle informatie te krijgen over hun rechten. Daarboven wordt straks individueel beoordeeld of een slachtoffer ook aanspraak kan maken op bijzondere beschermingsmaatregelen.

Europese richtlijn

De regels zijn grotendeels al met ingang van 1 april 2017 in werking getreden. Deze wetsaanpassing is gebaseerd op een Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft als doel om er voor te zorgen dat slachtoffers in alle EU-lidstaten straks dezelfde informatie, ondersteuning en bescherming kunnen krijgen in hun hoedanigheid van belanghebbende bij het strafproces. De Nederlandse wetgever heeft de inhoud hiervan opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Slachtoffers konden overigens al enige tijd rechtstreeks een beroep doen op deze richtlijn.

Welke informatie?

Wat voor informatie krijgen slachtoffers hierdoor? In ieder geval informatie over het verloop en de uitkomst van de strafzaak tegen de verdachte. Dit betekent dat slachtoffers ook informatie behoren te krijgen over de invrijheidsstelling van de verdachte. Na een veroordeling hebben zij ook recht op informatie over de invrijheidsstelling nadat de dader zijn straf heeft uitgezeten.

Daarnaast ontvangen slachtoffers informatie over de mogelijkheden om schadevergoeding te eisen (het voegen als benadeelde partij). Slachtoffers krijgen ook informatie over de datum en het tijdstip van de strafzitting. In de praktijk werd deze informatie al enige tijd verstrekt.

Minderjarige slachtoffers

Minderjarige slachtoffers behoren straks extra ondersteuning te krijgen. De wetgever onderkent dat zij speciale behoeften hebben. Hiermee zal ook rekening worden gehouden in de opleiding van medewerkers van de politie en het openbaar ministerie die contact hebben met minderjarige slachtoffers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze advocaten strafrecht. Daarnaast kan onze afdeling letselschade u adviseren over uw rechten als slachtoffer wanneer u letsel heeft opgelopen.