De vaststellingsovereenkomst – beëindigingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige beëindiging  (ontslag) door de werkgever of werknemer, kunnen partijen met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Zowel de werkgever als de werknemer zijn het dan eens met het beëindigen van het dienstverband en de voorwaarden waaronder dat gebeurt.

Door Daniëlle Roks

beëindigingsovereenkomst

Vaak gaat daar een onderhandelingstraject aan vooraf. De voorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In een vaststellingsovereenkomst wordt meestal het volgende geregeld:

  • datum beëindiging arbeidsovereenkomst;
  • ontslagvergoeding;
  • vrijstelling van werk;
  • of er nog een beroep wordt gedaan op een concurrentiebeding;
  • of er nog een beroep wordt gedaan op een relatiebeding;
  • geheimhoudingsbeding;
  • een eventuele bijdrage door de werkgever voor door de werknemer in te winnen juridisch advies;
  • uitbetalen niet genoten vakantiedagen en de eindafrekening.

Wilt u als werkgever een vaststellingsovereenkomst opstellen? Let dan in het kort op het volgende. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst is maatwerk. Ook kunt u er het beste voor zorgen dat alle geschilpunten in één keer worden afgewikkeld. Laat de vaststellingsovereenkomst dan opstellen door één van onze arbeidsrechtadvocaten. Zij stellen voor u een vaststellingsovereenkomst op maat op en zorgen dat de afwikkeling van het dienstverband goed is geregeld. Zij kunnen u tevens bijstaan bij een eventueel onderhandelingstraject met de betreffende werknemer.

Heeft u als werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Stem dan niet zomaar in met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is van belang dat de afspraken goed worden vastgelegd. Op deze wijze wordt een latere discussie voorkomen. Ook kan worden gecontroleerd of u een aanspraak behoudt op uw opgebouwde WW-rechten. Bovendien heeft een werknemer sinds 1 juli 2015 in beginsel veertien dagen de tijd  om zijn instemming met een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst schriftelijk te herroepen. Door de instemming te herroepen komt de vaststellingsovereenkomst te vervallen. Indien uw werkgever u niet heeft gewezen op uw recht de vaststellingsovereenkomst c.q. uw instemming te herroepen dan heeft u éénentwintig dagen de tijd om uw instemming schriftelijk te herroepen.

De arbeidsrechtadvocaten van Prisma Advocaten hebben al honderden vaststellingsovereenkomsten gecheckt. Laat u daarom adviseren door één van onze arbeidsrechtadvocaten.