Wet aanpak woonoverlast komt eraan

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet aanpak woonoverlast als hamerstuk afgedaan, waarmee de wet is aangenomen. Het is de bedoeling dat hiermee de burgemeester een extra bevoegdheid krijgt in de Gemeentewet om woonoverlast te beperken.

woonoverlast

Woonoverlast is een ruim begrip. Hierbij kan men denken aan een geluidsoverlast, vervuiling, enzovoorts. Veel mensen hebben te lijden onder het gedrag van hun buren. Dit lijdt tot een beperkt woongenot en een beperkt gevoel van veiligheid.

 

Gedragsaanwijzing op maat

De burgemeester kan straks een specifieke gedragsaanwijzing geven aan de overlastgever. De burgemeester krijgt een ruime bevoegdheid om maatwerk te verrichten. Draait de buurman te vaak te luide muziek, dan kan hem bijvoorbeeld een last onder dwangsom worden opgelegd om specifiek hiermee op te houden. Heeft de buurman een gevaarlijke hond, dan kan deze de opdracht krijgen om zijn hond te muilkorven. Enzovoorts.

De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet hebben gewerkt. Het is dus niet de bedoeling dat een overlastgever zomaar wordt overvallen door een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Wanneer de overlastgever daarna volhardt in zijn gedrag, kunnen de opgelegde maatregelen ook ten uitvoer worden gebracht. Dit betekent dat de overlastgever de dwangsom moet betalen, of dat op kosten van de overlastgever maatregelen worden uitgevoerd.

 

Vooruitzicht voor de slachtoffers

Voor de slachtoffers betekent dit dat zij nog steeds een traject moeten ingaan. Echter, met deze wet wordt de slachtoffers wel een eindpunt geboden. Wanneer de overlastgever namelijk doorgaat ondanks de aanwijzing van de burgemeester, kan de woning van de overlastgever uiteindelijk gesloten worden. Dit geldt zowel voor huurwoningen als voor koopwoningen. In dat geval staat de overlastgever op straat.

Op de datum waarop dit nieuwsitem is gepubliceerd is nog niet bekend wanneer deze wet in werking zal treden. Het is ook nog afwachten of deze wet goed zal werken in de praktijk.

Wanneer u hierover meer vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze advocaten huurrecht.