Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars aangenomen

Op 23 mei 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (VvE’s) aangenomen. Deze wet gaat er voor zorgen dat een aantal wetsartikelen in het appartementsrecht wordt gewijzigd.

verbetering_vve

Een VvE voert het beheer over de gemeenschappelijke gedeeltes van een appartementencomplex. Hieronder vallen bijvoorbeeld het trappenhuis, het dak, de buitenmuren etcetera. Het daarmee gemoeide onderhoud kost geld. De VvE kan hiervoor een onderhoudsfonds in het leven roepen.

Onvoldoende reserves

Uit recent onderzoek bleek dat 81% van de VvE’s over een onderhoudsfonds beschikt. Ongeveer driekwart van de VvE’s is van mening dat dit reservefonds voldoende is gevuld om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Dit betekent dat een kwart van de VvE’s vindt dat het reservefonds onvoldoende is gevuld. Daarnaast beschikt 19% van de VvE’s dus niet over een reservefonds. Kortom: een aanzienlijk deel van de VvE’s reserveert niet of onvoldoende.

Verplichting om te reserveren

De wetgever vindt dit onwenselijk en wil verloedering tegengaan. De wetgever blijft de verantwoordelijkheid overigens wegleggen bij de individuele VvE’s. Zij dienen straks jaarlijks een minimumbedrag te reserveren.  Daarvoor kan een VvE kiezen voor twee opties.

Enerzijds kan zij kiezen voor een jaarlijkse reservering die minimaal 0,5 % bedraagt van de herbouwwaarde van het gebouw. Anderzijds kan zij kiezen voor een bedrag dat is vastgesteld door de VvE zelf ter uitvoering van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit plan geeft weer hoe de staat van een gebouw is en welke onderhoudsmaatregelen in de eerstvolgende jaren nodig zijn. Let wel: als de staat van het appartementencomplex goed is, kan de jaarlijkse reservering dus lager zijn dan 0,5% van de herbouwwaarde.

De nieuwe wet benadrukt bovendien dat een VvE een lening kan afsluiten voor het bekostigen van onderhoud. Hiermee wordt een drempel weggehaald om financiering te verkrijgen.

Rechten voor de appartementseigenaar

Wanneer een VvE in strijd met de wet onvoldoende reserveert, kan een individuele appartementseigenaar de VvE daartoe dwingen. Zie artikel 2:14 jo. 5:124 BW. Hiermee kan een passieve VvE worden ‘wakker geschud’.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met onze advocaten vastgoedrecht.