Wijzigingen in de BKR per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is een aantal veranderingen doorgevoerd bij het samenstellen van het informatiesysteem. Deze veranderingen hebben betrekking op hypothecaire geldleningen.

bkr

Kredietverstrekkers hebben zich verplicht om leningen aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het BKR houdt een Centraal Krediet Informatiesysteem bij. Zolang de leningen correct worden betaald, worden deze positief geregistreerd. Wanneer een betalingsachterstand is ontstaan bij het betalen aan het krediet, wordt de registratie negatief.

Per 1 januari 2017 is een aantal veranderingen doorgevoerd bij het samenstellen van het informatiesysteem. Deze veranderingen hebben betrekking op hypothecaire geldleningen.

Ten eerste worden hypothecaire geldleningen vanaf deze datum al (negatief) geregistreerd wanneer de geldlener een betalingsachterstand heeft laten ontstaan van meer dan drie maanden. Tot 1 januari 2017 werden deze pas (negatief) geregistreerd bij een betalingsachterstand van 120 dagen. Ten tweede krijgen restschulden op hypotheken een aparte registratiecode.

Per  1 december 2016 zijn overigens de registratiegrenzen naar beneden bijgesteld. Het BKR registreert daardoor ook kleinere kredieten boven € 250,00 met een looptijd van meer dan één maand. Daaronder vallen ook betaalrekeningen met de mogelijkheid om meer dan € 250,00 rood te staan. De hoogte van de roodstanden die banken veelal geven zijn hierop nog niet aangepast. Wederom: zolang deze kleinere leningen worden betaald, is de registratie positief. Overigens is het zo dat creditcards waarbij het bestede bedrag tijdig binnen 30 dagen moet worden terugbetaald, nog niet (negatief) worden geregistreerd.

Deze wijzigingen zijn relevant voor iedereen die een nieuwe lening of een nieuw krediet wil aangaan. Kredietverstrekkers zijn namelijk verplicht om te onderzoeken welke leningen iemand al heeft afgesloten. Ook positief geregistreerde kredieten zijn van invloed op de hoogte van het bedrag dat iemand maximaal kan lenen. Vanaf 1 januari 2017 kunnen dus ook de hierboven genoemde kleine kredieten er voor zorgen dat iemand een lagere hypotheek of andere geldlening kan krijgen.

Deze wijzigingen zijn ook relevant voor eenieder die in betalingsproblemen komt met zijn hypothecaire geldlening. Een achterstand in de betaling van hypotheekrente leidt vanaf begin 2017 immers eerder tot een negatieve registratie.

Indien u hierover in discussie raakt met de deurwaarder, kunt u contact opnemen met één van onze advocaten verbintenissenrecht.