Workshops

Ons motto geeft aan dat juridisch advies goedkoper en beter is dan het voeren van een procedure. De kosten van een juridische procedure rijzen al snel de pan uit. Desondanks blijken de kosten van juridisch advies voor de ondernemer een obstakel. Om de drempel te verlagen lanceert Prisma Advocaten een nieuwe adviesvorm, namelijk de workshop: Het op interactieve wijze behandelen van veel voorkomende problemen.

Tijdens zo’n workshop worden aan de hand van praktijkgevallen de meest voorkomende probleemsituaties geanalyseerd. Er bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het laten toetsen van door de werkgever gebruikte modelcontracten.

Belangstellenden kunnen zich nu reeds telefonisch aanmelden op telefoonnummer 0164-266600 (vraag naar mw. Albers) of per e-mail brogtrop@prisma-adv.nl. Gelieve even aan te geven op welk terrein U een workshop wenst.

Te denken valt aan de volgende rechtsgebieden:
arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht.

Als voorbeeld de volgende onderwerpen:

  • arbeidsrecht: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) slecht functionerende werknemer/ontslag
  • arbeidsrecht: de zieke werknemer
  • arbeidsrecht: arbeidscontracten/ontslagbescherming/concurrentiebeding
  • arbeidsrecht: het voorkomen van aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen
  • ondernemingsrecht/arbeidsrecht: juridische problemen bij de overname van een onderneming
  • ondernemingsrecht: de positie van de statutair-directeur en zijn aansprakelijkheid

De kosten van een workshop van drie uur zullen afhankelijk van het aantal deelnemers en inclusief het door ons ter beschikking te stellen materiaal neerkomen op € 300,- exclusief BTW per cursist.