Meteen naar de inhoud

Prisma Advocatuur
advocatenkantoor in Bergen op Zoom

Prisma Advocatuur is een advocatenkantoor in Bergen op Zoom.
Wij willen onze dienstverlening laagdrempelig houden.

Afspraak maken

Prisma Advocatuur is een advocatenkantoor in Bergen op Zoom.
Wij willen onze dienstverlening laagdrempelig houden.

U kunt bellen naar 0164266600 voor het maken van een afspraak, waarbij de advocaat een eerste kosteloos oriënterend advies geeft. U kunt een telefonisch consult aanvragen op de gebieden letselschade, slachtofferrecht, sociaal zekerheidsrecht en bestuursrecht.

U wordt meteen doorverbonden of (indien doorverbinden niet mogelijk is) er wordt een terugbelafspraak gemaakt. U kunt ook een e-mail sturen naar viragh@prisma-adv.nl.

Mr. G.Z.U. Virágh

rechtsgebieden

Letsel schade

U hebt letsel opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout, meer in het al gemeen door toedoen van een derde of nalaten van een derde zoals bijvoorbeeld de wegbeheerder dan wel een vervoerder. In dat geval is het essentieel dat u bijgestaan wordt door een gespecialiseerde advocaat, die zich ook bedient van medisch adviseurs etcetera teneinde te trachten uw schade te verhalen.

Indien de aansprakelijkheid door de tegenpartij dan wel verzekeraar wordt erkend, dan worden de kosten van rechtsbijstand in beginsel door de tegenpartij vergoed.

Meer informatie

Slachtofferrecht

Voor veel mensen is het ongewild slachtoffer worden van een geweldsmisdrijf of een misdaad een traumatische ervaring. Het berechten van een dader, erkenning van het probleem en genoegdoening (bijvoorbeeld in de vorm van een financiële schadevergoeding) maken situaties meer dragelijk.

Prisma Advocatuur staat slachtoffers bij. We zorgen zo goed mogelijk dat u de draad weer kunt oppakken. Soms door direct en adequaat te handelen en soms met behulp van andere professionele instanties.

Meer informatie

Sociale zekerheidsrecht

Als burger kunt u een probleem hebben c.q. een conflict met bijvoorbeeld het UWV in het geval dat u arbeidsongeschikt bent geworden en een uitkering ontvangt. Het komt vaak voor dat het UWV meent dat cliënten een lager percentage arbeidsongeschikt zijn en dan de uitkering verlagen.

Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. In dat geval is het van belang dat u bijstand krijgt van een advocaat.

Meer informatie

Bestuursrecht

Als burger kunt u een probleem hebben c.q. een conflict met de Overheid (bijvoorbeeld de Gemeente).

In dat geval is het van belang dat u bijstand krijgt van een advocaat, omdat er ongelijkheid is tussen burgers en de Overheid en de wetgeving vrij ingewikkeld is.

Meer informatie

Letsel
schade

Meer informatie

Slachtoffer
recht

Meer informatie

Sociale zeker-heidsrecht

Meer informatie

Bestuurs
recht

Meer informatie

Mr. G.Z.U. Virágh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Letselschaderecht
  • Sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rechtsbijstand op toevoegingsbasis

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt een beroep doen op gefinancierde rechtshulp. We maken geen onderscheid in cliënten die ons volledig betalen, of gebruik kunnen maken van (door de overheid) gefinancierde rechtsbijstand.

Bij ons optreden als pro deo advocaat betaalt de overheid de rechtshulp waarop u recht heeft. Om voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking te komen hoeft u niets te doen. Wij vragen u of u hiervoor in aanmerking wilt komen.

Contact

Wilt u meer informatie over ons of over onze diensten neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens.